AA1

AMAÇ ve KAPSAM

Değerli sanayici akademisyen ve Araştırmacı,

2015 yılında birincisi, 2017 yılında ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumunun üçüncüsü 07 - 09 Ekim 2021 tarihleri arasında sizlerin de değerli katkı ve katılımlarıyla Online olarak gerçekleştirilecektir.

Kırıkkale bilindiği üzere savunma sektöründe yer alan kuruluşların yoğun olarak yer aldığı bir ilimizdir. Bununla birlikte, son dönemde Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması ve Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı’nda yürütülen çalışmalar ile savunma yönüyle öne çıkmaktadır.

07 - 09 Ekim 2021 tarihleri arasında Online düzenleyeceğimiz III. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu ile; ülkemizdeki savunma sanayi kamu-özel sektör temsilcilerinin, üniversitelerin bir araya gelerek savunma teknolojilerine yönelik Mühendislik ve Temel Bilimleri kapsayan ve üniversite-sanayi işbirliğini içeren bildirilerin, milli stratejilerin, politikaların ve ülkemiz için yeni önceliklerin tartışmaya açıldığı, bir platform oluşturması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ilimizde, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KIOSB) ve Kırıkkale Üniversitesi Bünyesinde yer alan Teknopark ile olası işbirliklerin sanayi kuruluşlarının istek ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi sağlanacaktır.

Sempozyum web sitesi www.savunmasanayisempozyumu.org yayında olup sürekli olarak güncellenmektedir. Sempozyuma ait detaylı bilgilere web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sempozyuma katılmanız, sempozyumun verimliliğini artırmaya yönelik görüşlerinizi paylaşmanız ve sempozyuma destek vermeniz bizleri son derece mutlu edecek ve onurlandıracaktır.

Değerli katılımınız ve katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyor ve Sempozyum'sa görüşme ümidi ile çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Recep ÇALIN

 

*

Sempozyum Özet Kitapçığı ve Tam Metin Kitabı ISBN alınarak yayınlanacaktır.

En az 5 farklı ülkeden konuşmacı Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu 2021' e katılacak ve sözlü sunum yapacaktır.